Heeft u brandschade aan uw woning of bedrijfspand?

Meld uw brandschade in Rotterdam direct en neem contact met ons op!

De gevolgen bij een brandschade zijn vaak groot. Bij brand ontstaat altijd rook- en roetschade. En vaak ook nog waterschade. De reiniging hiervan moet met speciale middelen gebeuren. Eerst wordt alle zichtbare rookschade verwijderd. Daarna zal ook de sterke geur moeten verdwijnen.

Hiervoor heeft Schipper & Paaimans Bouwgroep uit Rotterdam diverse middelen die voorgoed met de brandlucht afrekenen. Ook voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals spouwmuren, ventilatiekanalen en verlaagde plafonds, hebben wij een oplossing.

Brandschade aan uw woning of bedrijfspand is erg vervelend. En na de eerste schrik vraagt u zich af hoe dit gerepareerd moet worden! Onze specialisten bekijken hoe we het beste uw schade kunnen aanpakken en herstellen. Belangrijk is dat uw verzekering snel de juiste informatie krijgt. Dan kunnen zij beslissen wat hersteld kan worden.

In Nederland moeten de reconditioneringsbedrijven aan diverse strenge eisen voldoen. Anders mogen ze de werkzaamheden voor de verzekeringsmaatschappijen niet uit voeren.

Brandschade is niet eenvoudig te herstellen. Het verwijderen van rook- en roetschade is specialistisch werk. In 99% van de situaties is brandschade verzekerd via uw inboedel- of opstalverzekering. Schipper & Paaimans Bouwgroep is specialist in het herstellen van schade. Allerhande reparaties, renovaties en verbouwingen werden al succesvol uitgevoerd dankzij onze goede voorbereiding.

Schipper & Paaimans Bouwgroep verzorgt graag het hele hersteltraject voor u als particulier of zakelijk. Wij verzorgen ook de brandschades voor diverse verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn compleet bouwkundig herstelbedrijf voor:

  • Stormschade
  • Herstelschade
  • Brandschade
  • Waterschade

Communicatie
Communicatie is heel belangrijk bij de uitvoering van de herstel- en reinigingswerkzaamheden bij een brandschade. Schipper & Paaimans Bouwgroep moet steeds op de hoogte zijn van uw wensen en u moet precies weten wat wij doen en waarom wij dat zo doen. Om de communicatie goed te laten verlopen, werken we volgens het principe van accountmanagement. Dat wil zeggen dat een projectmanager of projectverantwoordelijke is uw aanspreekpunt, van het begin van de brandschade tot aan de afsluiting ervan. Met vragen of opmerkingen kunt u dus altijd bij hem terecht, want als het goed is blijft de projectmanager uw contactpersoon.

Het is belangrijk dat wij weten hoe we u kunnen bereiken, zodat we snel contact met u kunnen opnemen als we iets met u willen bespreken. Daarom is het van groot belang dat uw gegevens zoals tijdelijk adres, mobiel telefoonnummer en/of het nummer op uw werk bij ons bekend zijn.

Voordat we met de werkzaamheden beginnen, vragen we u om een opdrachtbevestiging en één of meer aktes van cessie te ondertekenen. Met ondertekening van de opdrachtbevestiging draagt u Schipper & Paaimans Bouwgroep op om de omschreven werkzaamheden uit te voeren. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de schade-expert. Met ondertekening van de akte van cessie stelt u ons in de gelegenheid de factuur rechtstreeks bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen en hoeft u zelf niets voor te schieten. Als er een schade-expert bij betrokken is, krijgt deze de factuur en akte van cessie ter goedkeuring toegestuurd.

Slopen en afvoeren van verbrandde goederen.
Het kan helaas gebeuren dat goederen niet meer te herstellen zijn. Sommige van deze spullen wilt u misschien om persoonlijke of emotionele redenen toch bewaren. Te denken valt bijvoorbeeld aan foto’s of spullen waaraan u bijzondere herinneringen hebt. Het is aan te raden, als het enigszins kan, tijdig aanwezig te zijn om uw persoonlijke spullen uit te zoeken en desgewenst zelf mee te nemen. De afgekeurde en/of verbrande goederen worden na goedkeuring van u afgevoerd. U zult hier eerst een schriftelijke afstandsverklaring voor tekenen. Uiteraard wordt met uw spullen, ook al is het afval, zorgvuldig en discreet omgegaan. Alle herkenbare goederen worden geïnventariseerd en geregistreerd. Deze schadelijsten kunt u later met de expert bespreken.

Reiniging van brandschade
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen reiniging van uw woning of gebouw (opstal) en reiniging van huisraad zoals meubelen, apparatuur en persoonlijke bezittingen (inboedel). De laatste kan soms ter plaatse worden gereinigd of in onze werkplaats.

Na brand is roet vaak werkelijk overal in doorgedrongen. In het algemeen zijn ventilatiekanalen en luchtbehandelingssystemen inwendig verontreinigd. Ook als het ventilatiekanaal ten tijde van de brand uit stond, zal er er een natuurlijke trek in het kanaal aanwezig zijn waardoor er roet in het ventilatiekanaal kan zijn terecht gekomen. In dit geval zal behalve het afzuigkanaal ook de toevoerkanalen verontreinigd zijn. Indien deze niet op de juiste wijze worden aangepakt zullen aanhoudende stank en herverontreiniging het gevolg zijn. Dankzij geavanceerde ventilatie reinigingstechnieken kan dit voortijdig worden onderkent en kunnen de juiste acties worden genomen.

Waterschade
Bij brand ontstaat vaak ook waterschade. Dit kan komen door gesprongen leidingen. En uiteraard door de bluswerkzaamheden van de brandweer. (Blus) water kan veel gevolgschade teweeg brengen. Schipper & Paaimans Bouwgroep beschikt over de apparatuur en know-how om waterschade bij een brand zo veel mogelijk te beperken.

Wij zorgen er voor dat u zo min mogelijk hinder heeft van de herstelwerkzaamheden van de brandschade. Volgens een strakke planning en in goed en systematisch overleg voeren we alles uit.

Schipper & Paaimans Bouwgroep heeft de mogelijkheden om alle bouwkundige herstelwerkzaamheden van A tot Z ná de brandschade uit te voeren.

Bekijk alle projecten

Laatste project

juli 16, 2018

Herstel brandschade woning Zoetermeer

Geïnteresseerd? Kom in contact!

Bel ons: 010 – 313 00 28
Stuur ons een email

Wij zijn een gecertificeerd bedrijf

Andere disciplines

Vastgoed onderhoud

Klachten- en mutatieonderhoud, brandschade-herstel, planmatig onderhoud van gebouwen, woningen en andere bouwkundige constructies.

Aannemingsbedrijf

Van kleine tot grote verbouwingen, van kantoren en scholen tot complete bedrijfshallen, van hele woningen tot luxe villa’s.

Renovatie

Van kleine tot grote verbouwingen, van kantoren en scholen tot complete bedrijfshallen, van hele woningen tot luxe villa’s.